Công cụ Xác minh Giấy phép của SIEUTHICODE.NET cho phép quý khách kiểm tra xem một trang web có được phép chạy phần mềm của SIEUTHICODE.NET hay không.
Nếu quý khách tìm thấy một trang web không được cấp phép, vui lòng báo cáo cho SIEUTHICODE.NET để kiểm tra.

Chỉ nhập tên miền mà quý khách thấy đang sử dụng phần mềm của SIEUTHICODE


Cách sử dụng công cụ này:

  • Chỉ nhập tên miền mà quý khách thấy đang sử dụng phần mềm của SIEUTHICODE.NET
  • Quý khách không nên bao gồm www. tiền tố trong trường hợp url trang web

SIEUTHICODE.NET cảm ơn quý khách đã giúp SIEUTHICODE.NET trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền